Preskočiť na obsah

DEKK INŠTITÚT

DEKK INŠTITÚT

Centrum výskumu sociálnej stability

CHCEME POZNAŤ REALITU, AŽ POTOM HĽADAŤ SPÔSOBY, AKO JU ZLEPŠOVAŤ

Dlhodobou víziou DEKK inštitútu je pochopenie problému rozpadu a regenerácie sociálnej kohézie v Európe. Veľké cesty však začínajú malými krokmi, a preto začneme od Slovenska.

Čo je sociálna kohézia

„Sociálna kohézia“ je termín, ktorý vedci vymysleli, aby popísali spoločenské sily, ktoré spôsobujú, že ľudské skupiny držia pohromade. Pojem sa dá zjednodušene preložiť ako miera dôvery v rámci skupiny. 

Erózia sociálnej kohézie ide ruka v ruke s eróziou kolektívnej identity a oslabovania lokálnych autorít a štátnych inštitúcií, ktoré dohromady následne znamenajú rozpad schopnosti spoločnosti reagovať na krízy (tzv. spoločenská reziliencia). To znižuje pomer časti obyvateľstva, ktorá na krízu reaguje solidaritou a zomknutím sa a naopak rastie skupina ktorá na krízu reaguje nedôverou, podozrením a tribalizáciou.

Rast kohézie naopak znamená zníženie nákladov na kooperáciu väčších skupín obyvateľstva, čo býva pozitívne korelované s nižšou kriminalitou či vyššou schopnosťou spoločnosti akumulovať zdroje – a teda bohatnúť. Spoločnosti s vyššou kohéziou bývajú zároveň často šťastnejšie, menej frustrované a zvyknú mať vyššiu životnosť.

Kto sme

DEKK Inštitút je nezávislá výskumná organizácia, ktorá vznikla začiatkom roka 2020 z iniciatívy niekoľkých mladých vedcov, študentov a humanitárnych pracovníkov. Motívom bol záujem o skúmanie spoločnosti, a zdieľaná skúsenosť väčšiny zúčastnených z prostredia konfliktov, zdravotných projektov a utečeneckých táborov krajín Blízkeho východu, Juhovýchodnej Ázie a Afriky, kde si tvrdým spôsobom uvedomili dve veci – dobre fungujúca spoločnosť vyžaduje starostlivosť a pokojnú osobnú angažovanosť svojich členov, a napriek všetkým oblastiam oprávnenej kritiky nám je na Slovensku stále veľmi dobre. Chceme prispieť svojou troškou, aby to tak zostalo.

DEKK Inštitút je na Slovensku reprezentantom World Value Survey, najväčšej prieskumnej organizácie na svete, na ktorej spoločenskovedných dátach stojí veľká časť rozhodovania OSN, OBSE, OSCE či Svetovej banky.

Dizajnujeme vlastné prieskumy verejnej mienky a analytické nástroje. S ich kvalitou nám pomáhajú konzultanti z Bratislavy, Brna, Bostonu, Oxfordu, Londýna či bývalí špecialisti na prieskumy z Googlu. Našim lokálnym partnerom je agentúra FOCUS, ktorá je schopná v prípade potreby integrovať naše požiadavky na úpravu metodológie našich prieskumov, a Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, s ktorým spolupracujeme na projekte World Value Survey.

Veríme, že poskytnutím praktických nástrojov môžeme uľahčiť život štátnym analytikom, vedcom, novinárom aj širokej verejnosti, ktorá si v ľahko dostupných databázach, ktoré chceme pripraviť, bude môcť overiť tvrdenia, s ktorými je konfrontovaná v stále mohutnejúcom informačnom toku zo štandardných aj alternatívnych médií.

Chceme prispieť ku skvalitneniu spoločenskej diskusie, a zároveň pritiahnuť pozornosť k tejto problematike.

Náš cieľ je dlhodobý. Uvedomujeme si, že pochopenie a následná intervencia v oblasti sociálnej kohézie je práca približne na dve generácie. No Slovensko máme radi, a to o to viac, že sme strávili niekoľko rokov v zahraničí – v lepšom, ale aj výrazne horšom prostredí. Vieme preto, kam by sme sa ako spoločnosť mohli dostať, ale aj ako hlboko klesnúť. Takže treba začať. Pomôžme si navzájom.

Naše služby

Zber unikátnych
dát

Používame kvalitné metódy v širokom kontexte, dáta našich partnerov a spájame sa s ďaľšími pre čo najdetailnejšie prieskumy

Jednoduché vizualizácie a nástroje

Chceme sprístupniť dáta cez intuitívne vizuálne a analytické nástroje na základné spracovanie dát, ktoré zvládne aj úplný laik

Všetko na jednom
mieste

Komplexné spoločenskovedné dáta, prístupné pre všetkých, s explicitným zameraním sa na zjednodušené pracovanie s veľkými dátami

Prečo DEKK?

Doritt Dekk (narodená ako Dorothea Karoline Fuhrmann v roku 1917)  bola rodáčka z Československa (Brno) a počas 2. sv. vojny spolupracovala na rozšifrovaní Enigmy. Názov DEKK Inštitút je inšpirovaný ideou, že Doritt Dekk pracovala na vážnom probléme svojej doby, o ktorom málokto vtedy vedel a považoval za dôležitý.

Sociálna kohézia je dnes ekvivalentom toho, čo bola kedysi Enigma. Je to kľúčový problém týkajúci sa celej spoločnosti, ktorý však málokto eviduje a ešte menej ľudí rieši. Doritt Dekk tak bola obyčajným človekom, ktorý prispel k vyriešeniu neobyčajnej výzvy, ale po vojne sa vrátila k normálnemu životu a živila sa ako dizajnérka.

Aj my sme obyčajní ľudia čo vkladajú svoje sily do riešenia neobyčajného problému. Inšpirovaní Dorrit Dekk to robíme popri svojich obyčajných prácach a životoch – avšak so snahou o maximálnu profesionalitu a spájanie síl s poprednými špecialistami vo vede a výskume.

Kontakt

info (at) dekk.sk

DEKK Inštitút

Lermontovova 911/3,
811 05 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 53486234
Mail: info (at) dekk.sk