Preskočiť na obsah

DEKK INŠTITÚT

O nás

Kto
sme

DEKK Inštitút je nezávislá výskumná organizácia, ktorá vznikla začiatkom roka 2020 z iniciatívy niekoľkých mladých vedcov, študentov a humanitárnych pracovníkov.

Motívom vzniku je záujem o skúmanie spoločnosti, a zdieľaná skúsenosť väčšiny zúčastnených z prostredia konfliktov, zdravotných projektov a utečeneckých táborov krajín Blízkeho východu, Juhovýchodnej Ázie a Afriky, kde si tvrdým spôsobom uvedomili dve veci – dobre fungujúca spoločnosť vyžaduje starostlivosť a pokojnú osobnú angažovanosť svojich členov, a napriek všetkým oblastiam oprávnenej kritiky nám je na Slovensku stále veľmi dobre.

Chceme prispieť svojou troškou, aby to tak zostalo.

Členovia tímu

Pavol Kosnáč

Riaditeľ

Hugo Gloss

Prevádzkový riaditeľ

Dagmar Wikarská

Kontrolór

Veronika Cigáneková

Manažér Operácii a Juniorný Analytik

Nikola Gajdošová

Manažér digitálneho obsahu

Ján Pastorek

Výskumný pracovník

DEKK Inštitút

Lermontovova 911/3,
811 05 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 53486234
Mail: info (at) dekk.sk

Pavol Kosnáč

Pavol Kosnáč zastáva pozíciu vedeckého riaditeľa inštitútu a vedúceho výskumníka programu World Value Survey (WVS) na Slovensku a v Českej republike, ktoré DEKK zastrešuje. Je autorom programu Slovensko v Dátach, ktorého cieľom je akumulovať a sprístupniť databázu komplexných spoločenskovedných dát širokej aj odbornej verejnosti.

Vyštudoval komparatívnu religionistiku v Bratislave, Islám a filozofiu vedy na Oxforde a vedecké stáže absolvoval na London School of Economics v Londýne a Mahidol university v Bangkoku. V súčasnosti dokončuje PhD. z politológie na Masarykovej univerzite v Brne.

Venuje sa možnostiam interdisciplinárneho výskumu a integrácie metód terénneho výskumu, psychologických a kognitívnych výskumných nástrojov, prieskumov verejnej mienky a big data. Odborne sa zaoberá prekryvom medzi ideológiou, náboženstvom, násilím a vojnou. Skúsenosti z humanitárnej a výskumnej práce v strednej a východnej Európe, na Blízkom východe a v Indii ho priviedli k snahe pochopiť problematiku komplexných systémov, sociálnej kohézie a spoločenskej stability.

Pôsobí ako konzultant pre humanitárne organizácie a vedecké pracoviská vo Veľkej Británii, Iraku a Thajsku. Je registrovaným (súdnym) znalcom v odbore Spoločenské a humanitné vedy vo veciach náboženstva na Ministerstve spravodlivosti SR a zastupuje Slovenskú republiku vo World Association for Public Opinion Research (WAPOR) a World Value Survey Association (WVSA). Je členom Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev (SSŠN) v Bratislave, Royal Anthropological Institute (RAI) Veľkej Británie, členom poradného zboru Inform Institute na King’s College London a poradného zboru Forgiveness projektu na Woolf Institute na University of Cambridge.

Hugo Gloss

Hugo Gloss je v DEKK-u je zodpovedný za prípravu a úspešnú implementáciu projektov. Pôsobí ako Prevádzkový riaditeľ (COO), ktorý zodpovedá za hladké fungovanie administratívy.

Vyštudoval medzinárodné vzťahy a diplomaciu na Bolonskej univerzite v univerzite Roma Tre v Ríme. Stážoval na Zastupiteľskom úrade SR pri Svätej Stolici a na Oddelení komunikácie a prevencie Prezídia policajného zboru SR. Pracoval v Accenture a momentálne koordinuje humanitárne projekty Slovenskej katolíckej charity v Iraku, Sýrii, Libanone a na Ukrajine. 

V rámci svojej práce navštevuje krajiny, kde je sociálna kohézia silne poškodená a preto mu záleží, aby sa Slovensko nevydalo podobnou cestou.

Dagmar Wikarská

Dagmar Wikarská je jedným zo zakladajúcich členov inštitútu a pôsobí v pozícii kontrolóra. Vykonáva dohľad nad všetkými organizačnými jednotkami a je jeho kontrolným a dozorným orgánom.

Pracuje v CERNe, kde v tíme počítačovej bezpečnosti pracuje na vývoji automatizačného nástroja OWASP SecurityRAT.  V minulosti pôsobila v OSN na pozícii IT inžinierky, v EATON ako vývojárka vstavaných systémov, a na VUT v Brne ako výskumná asistentka. 

Po vyštudovaní informačnej bezpečnosti na VUT v Brne pokračovala na Dánskej Technickej Univerzite. Bola prezidentkou študentskej organizácie BEST Copenhagen a hlavným organizátorom TEDxTechnicalUniversityOfDenmark. Aktuálne píše diplomovú prácu zo Švajčiarska.

Vo svojom voľnom čase chodí na túry v Alpách, maľuje a počúva audioknihy.

Veronika Cigáneková

Veronika Cigáneková pôsobí ako Manažér Operácií a Juniorný Analytik.

Vyštudovala King’s College London, BA filozfie, kde sa v závere štúdia pozerala na prepojenia filozofie a verejnej politiky. V súčasnosti študuje magisterské štúdium odbor Verejná Politika na Sciences Po v Paríži.

Jej skúsnosti sú primárne z neziskového sektora kde zakľadala alebo viedla niekoľko projektov a organizácií. Tématicky sa zaujímala o mládežnícku občiansku participáciu, rozvoj sociálneho podnikania či tému odlivu slovenských mozgov do zahraničia. Jej posledná skúsenosť je z projektu Nexteria Global HUB, ktorý zakladala a dva roky viedla. Predtým pôsobila ako projektový manažér a neskôr ako predajca v spoločnosti SuperScale.

Jej vášňou sú témy spojené so spoločnoťou a pozitívnym vplyvom na ňu. To vyhľadáva aj vo všetkých aktivtách do ktorých sa zapája.

Nikola Gajdošová

Nikola Gajdošová je jednou zo zakladajúcich členiek DEKK inštitútu, pôsobiaca na pozícii manažéra digitálneho obsahu. 

V súčasnosti študuje technológie, interaktívne médiá a politológiu na NYU v Šanghaji. Vo svojom výskume sa zameriava na etiku technológií a ich vplyv na spoločnosť s hlavným zameraním na umelú inteligenciu.

V minulosti pôsobila na pozíciách ako marketingová manažérka pre Berlin Innovation Agency a pre crafting plastics studio, a ako projektová manažérka pre Investigatívne centrum Jána Kuciaka. V súčasnosti vyvíja technologické riešenia v oblasti medicíny a pôsobí ako mentorka pre začínajúce startupy v oblasti udržateľnosti.

Vo svojom voľnom čase sa venuje filozofii, inováciám vo vzdelávaní, dezinformáciám a biohackingu.

Ján Pastorek

Ján Pastorek je jeden zo zakladajúcich členov DEKK inštitútu.

Vyštudoval bakalársky program informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave a slobodné umenia v Kolégiu Antona Neuwirtha. Počas štúdia absolvoval výskumnú stáž v Slovenskej Akadémii Vied, kde sa venoval aplikácii reinforcement learningu a genetických algoritmov pri riešení nelokálnych hier, teda hier kde sa využívajú previazané páry qubitov za účelom maximalizovania výhier danej hry, za ktorú získal cenu dekana. 

Tiež sa zapojil do výberového programu Komenského College, kde sa spolu s inými študentmi stretáva a diskutuje na otázky týkajúce sa vedy a filozofie. Doštudoval St John’s College v US, odbor Master of Arts of Liberal Arts so zameraním na Matematiku, Vedu, Filozofiu a Teológiu. Súbežne doštuduváva medzinárodný interdisciplinárny joint master’s program Kognitívnej vedy, MEi:CogSci na Univerzite Komenského v Bratislave.

Venuje sa filozofii, dátovej vede, umelej inteligencii (najmä strojovému učeniu) a kvantovému počítaniu.

Učil informatiku na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave a viedol semináre o umení v rámci programu Akadémie Veľkých Diel.