Preskočiť na obsah

DEKK INŠTITÚT

Partneri

WVSA je medzinárodná sieť vedcov a výskumných organizácií, ktorá od roku 1981 organizuje The World Values Survey (WVS), najväčší globálny výskumný projekt, ktorý skúma hodnoty a presvedčenia ľudí, ako sa menia v čase a aký majú sociálny a politický dopad. Štandardizuje, realizuje a analyzuje reprezentatívne národné prieskumy ako súčasť WVS v takmer 100 krajinách. Jej prácu často využívajú vlády, vedci, študenti, novinári a medzinárodné organizácie ako OSN, OECD alebo Svetová banka

Spoločnosť FOCUS, Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, vznikla v roku 1991. Odvtedy realizovala stovky výskumov zameraných na rôzne oblasti života spoločnosti. Ťažiskom činnosti je výskum a analýzy aktuálnych spoločenských javov, sociálnych problémov a mapovanie politickej situácie na Slovensku. Spoločnosť sa orientuje na zber primárnych údajov prostredníctvom využitia kvantitatívnych aj kvalitatívnych postupov. Služby výskumnej spoločnosti pravidelne využívajú domáce i zahraničné subjekty z rôznych oblastí, reklamné a PR agentúry, poradenské spoločnosti, médiá, štátne orgány, výskumné a vzdelávacie inštitúcie a organizácie tretieho sektora.

ALAN Analytics sa zameriava na budovanie vysoko kvalitných systémov umelej inteligencie za účelom riešenia základných spoločenských problémov. Prostredníctvom kombinácie procesovania textov a psychografického mapovania vytvára realistické systémy AI zamerané na simuláciu a analýzu ľudského správania. Proprietárne systémy ALAN Analytics idú nad rámec štandardného strojového učenia a používajú psychologicky realistické a experimentálne overené systémy AI na predpovedanie ľudského správania ako online tak v reálnom svete.

Adresa: DEKK Inštitút

Lermontovova 911/3,
811 05 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 53486234
Mail: info (at) dekk.sk